Obowiązujący harmonogram utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach w Szubinie

Harmonogram obowiązujący od 01.09.2023 r.