Nowy regulamin rozliczania ciepła

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2022 r.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM’ w Bydgoszczy informuje, że Rada Nadzorcza MSM „DOM” w Bydgoszczy uchwałą nr 40/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. uchwaliła regulamin „rozliczeń kosztów oraz ustalania opłat za centralne ogrzewania i podgrzewanie wody w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”.

Treść nowego regulaminu