Nowelizacja regulaminu utrzymania, napraw, remontów oraz zasad korzystania i odpłatności dotyczące części wspólnych

Rada Nadzorcza MSM „DOM” w Bydgoszczy uchwałą nr 23/2023 z dnia 19 września 2023 r. zatwierdziła i uchwaliła aneks nr 1/2023 do regulaminu „utrzymania, napraw, remontów oraz zasad korzystania
i odpłatności dotyczących części wspólnych nieruchomości, z których korzystają właściciele i użytkownicy lokali, a zarządza nimi Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM” w Bydgoszczy”.

Aneks wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od 01 października 2023 r.

Tekst jednolity regulaminu jest dostępny w zakładce „regulaminy„.