Nowelizacja regulaminu obowiązków MSM „DOM”, jej członków i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad użytkowania lokali

Rada Nadzorcza MSM „DOM” w Bydgoszczy uchwałą nr 21/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r. zatwierdziła i uchwaliła aneks nr 1/2023 do regulaminu „obowiązków MSM „DOM” w Bydgoszczy, jej członków i użytkowników lokali w zakresie naprawa wewnątrz lokali oraz zasad użytkowania lokali.

Aneks wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od 01 września 2023 r.

Tekst jednolity regulaminu jest dostępny w zakładce „regulaminy„.