Konsultacje w sprawie Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego

Zarząd MSM „DOM” w Bydgoszczy informuje, że do 13 marca 2023 roku – trwają konsultacje w sprawie  Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Opinie można wyrazić za pośrednictwem internetowej ankiety dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo . Ankieta zawiera kilka pytań, jej wypełnienie zajmuje kilka minut. Wypełnioną kartę konsultacyjną będzie można również przekazać do Urzędu Miasta Bydgoszczy (ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz). Uwagi można zgłaszać również mailowo na adres budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl  lub telefonicznie pod nr 52 58 58 962.

W przypadku mieszkańców zasobów spółdzielczych szczególnie ważny jest punkt nr 5 ankiety, dotyczący możliwości realizacji zadań z BBO na trenach należących do spółdzielni mieszkaniowych.

Karta konsultacyjna.                                                                                                        Zarząd Spółdzielni