Informacja o wyborach do Rad Nieruchomości

Bydgoszcz, dnia 15.09.2023 r.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy informuje, że od dnia 25 września 2023 r. rozpoczną się zebrania Członków Spółdzielni w celu dokonania wyborów do Rad Nieruchomości. Terminy i zawiadomienia dla Członków poszczególnych nieruchomości prezentują się następująco:

25.09.2023 r. Jarużyńska 2 – zawiadomienie

25.09.2023 r. Jarużyńska 6 – zawiadomienie

26.09.2023 r. Jarużyńska 4 – zawiadomienie

26.09.2023 r. Jarużyńska 7 – zawiadomienie

27.09.2023 r. Jarużyńska 8 – zawiadomienie

27.09.2023 r. Marcina Kromera 5 – zawiadomienie

28.09.2023 r. Marcina Kromera 6 – zawiadomienie

28.09.2023 r. Marcina Kromera 7 – zawiadomienie

29.09.2023 r. Marcina Kromera 7b – zawiadomienie

29.09.2023 r. Marcina Kromera 8 – zawiadomienie

02.10.2023 r. M. Kromera 10 – zawiadomienie

02.10.2023 r. M. Kromera 12 – zawiadomienie

03.10.2023 r. Rzepakowa 10 – zawiadomienie

03.10.2023 r. Modra 3-5 – zawiadomienie

04.10.2023 r. Galla Anonima 1 – zawiadomienie

05.10.2023 r. Gen. J. Bema 2 – zawiadomienie

05.10.2023 r. Gen. J. Bema 4 – zawiadomienie

06.10.2023 r. Gen. J. Dąbrowskiego 2 – zawiadomienie

06.10.2023 r. Gen. J. Dąbrowskiego 8 – zawiadomienie

Regulamin Rad Nieruchomości w MSM”DOM” w Bydgoszczy

Zarząd Spółdzielni