Informacja o otwarciu kopert z ofertami na pełnienie nadzoru nad realizacją budynku „Dąbrowskiego 8” w Szubinie

Bydgoszcz, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM’ w Bydgoszczy informuje, że Komisja Przetargowa MSM „DOM”  dnia 20 kwietnia 2021 r. o godzinie 1000 otworzyła koperty z ofertami na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami indywidualnymi wbudowanymi w poziomie piwnic przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 8 w Szubinie – działka 251/54.

Złożone oferty wyrażone w pieniądzach przedstawiają się następująco:

  1. oferta dostarczona dnia 15 kwietnia 2021 r., zarejestrowana pod numerem 592 księgi podawczej, na kwotę 99.000 zł netto,
  2. oferta dostarczona dnia 16 kwietnia 2021 r., zarejestrowana pod numerem 599 księgi podawczej, na kwotę 110.000 zł netto,
  3. oferta dostarczona dnia 19 kwietnia 2021 r., zarejestrowana pod numerem 611 księgi podawczej, na kwotę 87.700 zł netto.

Zarząd Spółdzielni