Informacja dotycząca odbycia Walnego Zgromadzenia Członków