Dostęp do odczytów liczników wody zimnej i ciepłej

Firma PPB PERFEKT sp. z o.o. w Bydgoszczy, która dostarczyła i odczytuje wodomierze zimnej oraz ciepłej wody zainstalowane w nieruchomościach Jarużyńska 2,4,6,7,8, Marcina Kromera 5,7,10,12 w Bydgoszczy, Dąbrowskiego 2,8 w Szubinie oraz Rzepakowa 10, Modra 3 i 5 w Chojnicach umożliwia zdalny dostęp do odczytów liczników indywidualnych poprzez portal internetowy www.ciepłoiwoda.pl

Użytkownicy lokali, którzy chcą uzyskać dostęp do odczytów, winni zarejestrować się pod powyższym adresem zgodnie z instrukcją – załącznik.

Jednocześnie zwracamy uwagę, aby w polu „numer urządzenia” wprowadzić numer jednego z wodomierzy (nie należy wpisywać numeru nakładki radiowej).