Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy informuje, że Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości złożyła wymagane deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla wszystkich budynków będących w naszych zasobach.

Za lokale mieszkalne znajdujące się w naszych zasobach nie muszą Państwo składać odrębnej deklaracji.

Zarząd Spółdzielni